14.10.16

Ceny usług tartacznych

przetarcie 1 m3 drewna miękkiego na deski ...............................  110 zł / m3
przetarcie 1 m3 drewna miękkiego na kantówkę ...........................  90 zł / m3
struganie drewna małogabarytowego na grubościówce ................... 200 zł / m3
obrzynanie desek ..............................................................   60 zł / m3
impregnacja .....................................................................  40 zł / m3


Ceny produktów

więźba dachowa ...................................................................  750 zł netto /m3
kantówka (drobne elementy altan, garaży, wiat itp.)  .......................   800 zł netto / m3
deska szalunkowa  ...............................................................   590 zł netto / m3
łata dachowa (czyli kantówka o wymiarach 40/50 i 70/32 mm)  .......       2,00 zł / mb (netto)
kontrłata ( kantówka o wymiarach 50/25 mm)  ...........................      1,00 zł / mb (netto)
paliki geodezyjne o długości 1,3 - 1,8 m  ..................................      2,00 zł / sztukę (netto)
odpad tartaczny drobny (wiązka - około 1,25 m3) ............................ 100 zł netto / wiązkę
odpad tartaczny gruby (wiązka - około 1,25 m3) ............................. 120 zł netto / wiązkę
odpad tartaczny (worek - około 0,04 m3) ...................................     7, 00 zł netto / sztukę
trociny  ..........................................................................    25,00 zł netto / m3
strużyny  .........................................................................    35,00 zł netto / m3

 

O nas

Jesteśmy firmą z branży budowlanej. Tartakiem. Zajmujemy się przetwórstwem drewna, a w głównej mierze - przecieraniem jodły, sosny, świerka, jawora, olchy. Z kloców wyrabiamy głównie kantówkę na więźby dachowe, altany, garaże, wiaty, pergole, mosty. Zajmujemy się również sprzedażą wytworzonych przez siebie produktów, oraz ich transportem do klienta. Sprzedajemy także elementy geodezyjne - kołki , a także deski szalunkowe, trociny, oraz odpad tartaczny służący jako rozpałka.


GDZIE SIĘ ZNAJDUJEMY?

Nasza firma znajduje się w Dębicy przy ulicy Lwowskiej (obwodnicy) w rejonie kładki dla pieszych na wysokości ulicy Gawrzyłowskiej (przy serwisówce obwodnicy, pomiędzy ulicami Polna i Gawrzyłowska)


KONTAKT:

TEL:      886 077 466
MAIL:   misiewiczroman@gmail.com 


*** 


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI I DO ODWIEDZENIA NASZEJ FIRMY